อัตราค่าบริการ

รถ Toyota Alphard 5+1 ที่นั่ง

ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ เดินทางต่างจังหวัด

เช่า    ราคา 7,000 บาท ต่อ วัน

เงื่อนไขการบริการ

 • ราคาค่าเช่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทาง
 • ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง (จะเริ่มนับจากเวลาไหนขอวันก็ได้)
 • อัตราค่าล่วงเวลา 500 บาทต่อชั่วโมง
 • หากมีการเดินทางไปต่างจังหวัด และทางลูกค้าไม่มี อาหารและที่พักให้กับพนักงานขับรถ ทางทีมงานขอเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานขับรถอีก 500 บาทต่อคืน
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน
 • มัดจำค่าบริการรถเช่าล่วงหน้า 30% ของยอดเงินทั้งหมด
 • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว หากท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำให้กับท่าน แต่หากยกเลิกน้อย กว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางทีมงานของสงวนสิทธ์การคืนเงินมัดจำ
 • การยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่างการใช้งาน ทางทีมงานขอคิดค่าเช่ารถเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารใบเสนอราคา

**ราคาค่าเช่ารถรายเดือน และรายปี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-232-4449, 02-722-1335

Toyota Alphard 5 Seats

Rate Out of Bangkok ( up-country )

Rent Price 8,000 Baht per day

Remark

 • Exclude Gasoline, toll(express way), Parking Lot, and other expense with travel
 • Period of Working day = 10 Hour per day (Starts from the time you get on it.)
 • Rate Overtime = 300 Baht per hour
 • If you are traveling to up-country .And you don‘t have a meal and accommodation.
  for the driver. I Would like to add allowances to the driver 800 baht per night.
 • Limit passengers up to five persons.
 • Please pay the deposit 30% of all the price.
 • To Cancel the trip after you pay the deposit. If you cancel before 7 days, We will
  to pay the deposit back to you. But after 7 days, We reserves the right to pay back.
 • To cancel or reduce the number of days traveling between work. We will charge
  full refund as agreed in the quotation.

**Rental prices monthly and yearly contact us
Tel. 085-232-4449, 02-722-1335